Usługi geodezyjne

Od Gryfic po Rewal i nadmorskie okolice obsługujemy inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w zakresie szeroko rozumianych gruntów oraz pomiarów i badań budowli. Usługi geodezyjne naszej firmy to synonim geodezyjnej precyzji, fachowości, a więc profesjonalizmu i wysokiej jakości.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Obsługa inwestycji przez geodetę w trakcie procesu budowlanego obejmuje:

 • tyczenie obiektów budowlanych,
 • pomiary kontrolne i okresowe badania osiadania czy odkształcania – kominów, silosów, zbiorników,
 • obsługę prac montażowo-budowlanych – poziomowanie i pionowanie konstrukcji stalowych, kominów i innych obiektów (np. szybów windowych),
 • kontrola zachowania warunków geometrycznych (np. ścianek Larsenowskich).

Nasze realizacje

Pomoc geodety – kiedy i dla kogo?

Gdy budujesz dom

Na etapie budowy domu (np. jednorodzinnego) co najmniej trzy razy spotkasz się z geodetą, dlatego jego prace uwzględnij w harmonogramie prac i współpracy z wykonawcami, począwszy na architekcie. Pierwszą usługą, którą musi wykonać geodeta, jest stworzenie mapy do celów projektowych. To jej potrzebuje architekt do swojego projektu, jest to też element konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Następnie geodeta potrzebny jest do wytyczenia budynku na działce. Geodeta, korzystając z projektu budowlanego, określa na gruncie miejsce pod budynek. Dopiero wtedy może zacząć się budowa domu.

Po jej zakończeniu po raz kolejny potrzebna jest pomoc geodety: musi on wykonać inwentaryzację powykonawczą. W ten sposób określa się aktualne rozmieszczenie elementów zagospodarowania działki w przestrzeni. Inwestorowi nie wolno pominąć żadnego z ww. etapów, ale może skorzystać z dodatkowych pomiarów. Na przykład klienci często zwracają się do naszej firmy z prośbą o określenie obowiązującej linii granicznej działki i jej oznaczenie.

Gdy posiadasz nieruchomość

Jeśli jesteś właścicielem gruntu (działki budowlanej, gruntu rolnego), mogą Cię zainteresować następujące usługi geodezyjne:

 • wytyczenie budynku lub przyłącza sieci uzbrojenia terenu – gdy dostarczysz nam dokumentację projektową, to ustalamy punkty, w których powinno znaleźć się przyłącze bądź przebiegać kontur planowanego budynku;
 • wyznaczenie granicy nieruchomości, fachowo nazywające się wznowieniem punktów granicznych, potrzebne jest w przypadku braku zgodności stanu faktycznego z dokumentacją, którą dysponują właściciele nieruchomości. Procedura ta jest konieczna w przypadku potrzeby wykazania dokumentacji, np. granicy nieruchomości (np. przy wszelkich aktach notarialnych);
 • inwentaryzacja budynku albo przyłącza sieci uzbrojenia terenu – czynności dokonywane po zakończeniu budowy/ inwestycji w celu pomiarów i aktualizacji map dokumentujących usytuowanie obiektów na danym gruncie (budynki, przyłącza);
 • podział nieruchomość, czyli wydzielenie nowej nieruchomości w obrębie innej (uwaga: nie dotyczy to zmiany właściciela!);
 • rozgraniczenie nieruchomości – nasza pomoc będzie też konieczna przy ustaleniu granic nieruchomości, o które toczy się spór.

Gdy prowadzisz firmę budowlaną

Firmom zwłaszcza budowlanym (ale również z zakresu stawiania konstrukcji) oferujemy:

 • geodezyjną obsługę budowy,
 • obsługę montażu obiektów budowlanych (silosy, zbiorniki i inne konstrukcje),
 • pomiary pomieszczeń poziomych (np. szybów windowych),
 • pomiary osiadania fundamentów, ścian oporowych, wiaduktów.

Wykonywanie takich pomiarów ma zapobiegać katastrofie budowlanej. Badania te są wykonywane w ramach okresowego monitoringu lub w celu próbnych obciążeń obiektów w odniesieniu do pomiarów wyjściowych. Kontrola taka pozwala na jednoznaczną ocenę stanu technicznego budowli, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia inwestora i wykonawcy robót budowlanych, na których spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonanego obiektu, oraz określić wielkości potencjalnych pomieszczeń.

Oczywiście firmom oferujemy również wszystkie usługi związane z gruntem i obsługą geodezyjną budownictwa mieszkaniowego.

Geodezyjna obsługa budownictwa mieszkaniowego

Klientom rozpoczynającym inwestycje w nieruchomości w okolicy Gryfic lub nad morzem (np. w Rewalu) oferujemy:

 • mapy opiniodawcze – wymagane do wystąpienia o warunki zabudowy w gminie (mapa opiniodawcza służy do wstępnej analizy pod kątem możliwości uzbrojenia działki w media),
 • mapy do celów projektowych – wszystkie inwestycje wymagające pozwolenia na budowę (bez względu na ich wielkość) wymagają zaprojektowania ich na aktualnej mapie. Zaktualizowana kopia mapy w postaci cyfrowej (na płycie CD) lub analogowej (wydruk) jest potrzebna przy procesie budowlanym, a jej format określa projektant w porozumieniu z inwestorem. Mapy do celów projektowych wykonujemy w zależności od potrzeb zleceniodawcy, z możliwością uzupełnienia jej treści o elementy wskazane przez projektanta, np. dokładnymi rzędnymi punktów szczegółowych.

Ponadto wykonujemy mapy inwentaryzacyjne (powykonawcze) – do odbioru budynku, budowli lub mediów po zakończonej inwestycji oraz mapy z projektami podziału nieruchomości rolnych i mapy z projektami w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Świadczymy też w biurze w Gryficach kolorowe kopiowanie, skanowanie i drukowanie do formatu A1.

Nasze realizacje

Przykłady naszych prac

W okolicy Gryfic wykonywaliśmy m.in. takie zlecenia

Apartamentowiec Dziwnów

 

 

Osiadania obiektów kubaturowych i mostowych

 

Pionowanie szybów windowych

 

 

 

Słoneczne Tarasy Dziwnówek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jodłowa Pobierowo