Zbadaj grunt!

Każdy inwestor planujący inwestycję w sektorze nieruchomości dobrze wie, że należy zacząć od zgłoszenia się do geodety: pomiary, wytyczenie granic działek, dróg, inwentaryzacja, nanoszenie na mapy, opracowanie map potrzebnych do uzyskania warunków zabudowy.

Ale geodeta potrzebny jest nie tylko przed rozpoczęciem budowy lub w jej trakcie. Właścicielom obiektów budowlanych oferujemy okresowe badania i pomiary kontrolne, które pozwalają ocenić stan technicznych budowli, takich jak kominy, konstrukcje stalowe, zbiorniki. Stopień ich odkształcenia, osiadania, odchyłu od pionu określa właśnie geodeta, dzięki czemu łatwo wyciągnąć wnioski na temat stanu technicznego obiektu i jego bezpieczeństwa.

Geodeta do usług

Klienci indywidualni

Mapy do celów projektowych – wszystkie inwestycje wymagające pozwolenia na budowę (bez względu na ich wielkość) wymagają zaprojektowania ich na aktualnej mapie. Zaktualizowana kopia mapy w postaci cyfrowej (na płycie CD) lub analogowej (wydruk) jest potrzebna przy procesie budowlanym, a jej format określa projektant w porozumieniu z inwestorem.

Czytaj więcej

Klienci firmowi

Obsługa inwestycji przez geodetę w trakcie procesu budowlanego obejmuje:

  • tyczenie obiektów budowlanych,
  • pomiary kontrolne i okresowe badania osiadania czy odkształcania – kominów, silosów, zbiorników,
  • obsługę prac montażowo-budolwanych – poziomowanie i pionowanie konstrukcji stalowych, kominów i innych obiektów (np.szybów windowych),
  • kontrola zachowania warunków geometrycznych (np. ścianek Larsenowskich).

Czytaj więcej

Geodezyjna precyzja

W pracy geodety poza specjalistyczną wiedzą i bystrym okiem liczą się staranność, dokładność oraz dobre przyrządy. Stosujemy nowoczesne urządzenia pomiarowe, takie jak inwarowe łaty kodowe, pozwalające zachować dokładność 0,3 mm na 1 km podwójnej niwelacji. W okolicy Gryfic nieliczne firmy geodezyjne mogą pochwalić się takim sprzętem.
To wszystko sprawia, że w kwestii geodezji mogą nam Państwo spokojnie zaufać.
Geodeta dla Gryfic lub Rewala? My odpowiadamy Grunt Geodezja!

precyzja

100%

doświadczenie

10 lat

mapy

371

wytyczone drogi

297

Zainteresowany usługami geodety?

Osoby prywatne i przedsiębiorców z regionu Gryfic lub Rewala zapraszamy do kontaktu.