Klienci firmowi

Na terenie powiatu wytyczamy granice działek i obiekty budowlane, obsługujemy budowy drogowe i inżynieryjskie, oferujemy pomiary kontrolne i okresowe badania osiadania czy odkształcania (np. silosów, zbiorników), jak również poziomowanie i pionowanie konstrukcji stalowych, kominów i innych obiektów (np. szybów windowych).

Gdy prowadzisz firmę budowlaną

Firmom zwłaszcza budowlanym (ale również z zakresu stawiania konstrukcji) oferujemy:

  • geodezyjną obsługę budowy,
  • obsługę montażu obiektów budowlanych (silosy, zbiorniki i inne konstrukcje),
  • pomiary pomieszczeń poziomych (np. szybów windowych),
  • pomiary osiadania fundamentów, ścian oporowych, wiaduktów.

Wykonywanie takich pomiarów ma zapobiegać katastrofie budowlanej. Badania te są wykonywane w ramach okresowego monitoringu lub w celu próbnych obciążeń obiektów w odniesieniu do pomiarów wyjściowych. Kontrola taka pozwala na jednoznaczną ocenę stanu technicznego budowli, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia inwestora i wykonawcy robót budowlanych, na których spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonanego obiektu, oraz określić wielkości potencjalnych pomieszczeń.
Oczywiście firmom oferujemy również wszystkie usługi związane z gruntem i obsługą geodezyjną budownictwa mieszkaniowego.

Obsługa inwestycji przez geodetę w trakcie procesu budowlanego obejmuje:

  • tyczenie obiektów budowlanych,
  • pomiary kontrolne i okresowe badania osiadania czy odkształcania – kominów, silosów, zbiorników,
  • obsługę prac montażowo-budowlanych – poziomowanie i pionowanie konstrukcji stalowych, kominów i innych obiektów (np. szybów windowych),
  • kontrola zachowania warunków geometrycznych (np. ścianek Larsenowskich).