Klienci indywidualni

Mapy do celów projektowych – wszystkie inwestycje wymagające pozwolenia na budowę (bez względu na ich wielkość) wymagają zaprojektowania ich na aktualnej mapie. Zaktualizowana kopia mapy w postaci cyfrowej (na płycie CD) lub analogowej (wydruk) jest potrzebna przy procesie budowlanym, a jej format określa projektant w porozumieniu z inwestorem. Mapy do celów projektowych wykonujemy w zależności od potrzeb zleceniodawcy, z możliwością uzupełnienia jej treści o elementy wskazane przez projektanta, np. dokładnymi rzędnymi punktów szczegółowych.

Mapy do celów projektowych

  • mapy do projektu budowy i rozbudowy budynku
  • mapy do projektu zjazdów
  • mapy do projektu przyłącza gazu
  • mapy do projektu przyłącza elektrycznego
  • mapy do projektu przyłącza wod-kan

Dla dużych obszarów, powyżej kilku hektarów oferujemy atrakcyjne ceny uzależnione od powierzchni opracowania, celu inwestycji oraz zainwestowania terenu – a wszytko to w krótkim terminie realizacji.

Oferujemy tyczenia sieci i obiektów budowlanych

Tyczenie polega na fizycznym zaznaczeniu na gruncie lub na istniejących elementach terenu, założeń projektu budowlanego. Wytyczeniu w terenie podlegają główne osie konstrukcyjne oraz punkty charakterystyczne, zarówno obiektów naziemnych jak i podziemnych, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę. Są to między innymi budynki i elementy sieci uzbrojenia terenu.

Oferujemy tyczenia sieci i obiektów budowlanych

Oraz mapy inwentaryzacji powykonawczej

W ramach wykonywanej usługi geodeta dokonuje pomiaru wszystkich obiektów, których budowa została zakończona z czego zostaje sporządzona dokumentacja geodezyjna. Wynikiem tych prac jest mapa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, która jako jeden z wielu dokumentów niezbędna jest do zgłoszenia zakończenia budowy. W ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządza my pisemną informację dotyczącą zgodności usytuowania wybudowanych obiektów z projektem zagospodarowania działki.

Inwentaryzacja powykonawcza

Oprócz dokumentacji zamówionej przez inwestora, niezbędnej dla nadzoru budowlanego, geodeta zobowiązany jest w tym przypadku przekazać informacje o pomierzonych obiektach do organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków. Na tej podstawie w ewidencji pojawią się informacje o naszym, wybudowanym budynku i jego parametrach, oraz zmianach w sposobie użytkowania gruntu.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Dla Klientów zamawiających u nas mapy do celów projektowych przewidujemy upusty na późniejsze prace geodezyjne związane z wyznaczeniem (tyczeniem) tych obiektów a także na inwentaryzacje powykonwacze (mapy z inwentaryzacji).

Ponadto wykonujemy mapy z projektami podziału nieruchomości rolnych i mapy z projektami w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Świadczymy też w biurze w Gryficach kolorowe kopiowanie, skanowanie i drukowanie do formatu A1.